آرش کماندار

با من از ایران بگو

آتورپاتکان

ای سرزمین من

آیینه ی پندار

باغ اناری

بانوی ایرانی

بدرقه

پورسینا

پیکرتراش

دریاچه ارومیه

دریای مازندران

ستارخان

کوروش

همنوای دل

بابک خرم دین

به هر جایی که هستم

فردوسی

ایوان مداین

مرداب

خلیج فارس

پرواز عاشقان

تو نیستی که ببینی

سرود جنگل

میلاد ملودی

به یاد سیمین

ننگ جنگ

روز نو نوروز نو

مهرگان

مهتاب