ارکستر بی خبر

 

 

 اجرای تار سلو

 

فرهاد ارژنگی و داریوش صفوت

 

گلهای رنگارنگ شماره 401

 

 

تک اهنگ ها

 

از او دورم/ با صدای شهیندخت شبیری/ آهنگساز: شادوران فرهاد ارژنگی